Privacy- en cookiestatement

Inleiding

Weijs werkend leren verwerkt dagelijks informatie over personen en houdt zich daarbij aan de geldende wet- en regelgeving. Weijs werkend leren respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Weijs werkend leren verwerkt en voor welke doeleinden. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Weijs werkend leren is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u zich wenden tot de contactpersoon privacy van Weijs werkend leren via info@weijswerkendleren.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Weijs werkend leren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder andere verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht 
  • Geboortedatum 
  • E-mailadres
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer

Naast bovenstaande persoonsgegevens verwerken wij ook alle overige persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt.


Doeleinden van verwerking

Weijs werkend leren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, mits aangegeven te willen ontvangen;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Om een sollicitatieprocedure te starten.


Geautomatiseerde besluitvorming

Weijs werkend leren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Weijs werkend leren) tussen zit.


Bewaartermijnen

Weijs werkend leren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is volgens de wettelijke termijnen om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij u toestemming heeft gegeven voor het langer bewaren van uw persoonsgegevens.


Delen van persoonsgegevens met derden

Weijs werkend leren verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Weijs werkend leren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Gebruik van cookies

Weijs werkend leren gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Weijs werkend leren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@weijswerkendleren.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Weijs werkend leren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zouden zijn of dat er aanwijzingen zouden zijn van misbruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze receptie of met onze contactpersoon privacy via info@weijswerkendleren.nl.


Contactgegevens

J. van Esch B.V.                                            Van Wijlen

Achterstraat 29                                            Heistraat 112A

5266 AR Cromvoirt                                      5161 GJ Sprang-Capelle

(0411) 64 70 20                                           (0416) 27 95 69

www.weijswerkendleren.nl                        info@weijswerkendleren.nl

 

Van Doorn Geldermalsen B.V.

Laageinde 15a

4191 NR Geldermalsen

(0345) 571 141

www.weijswerkendleren.nl

Van Berkel Landschap & Infra BV

Doornhoek 4265

5465 TG Veghel

(0413) 363 259

info@weijswerkendleren.nl